Radmila Adamová

Vystudovala teorii a historii divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již před začátkem studia působila v souboru M+M jako autorka, scénografka a režisérka. Z této doby pochází hry Pan Bů, Gloria a Jeden den Josefíny.

V roce 2005 napsala hru Holky Elky, která získala cenu Evalda Schorma, byla přeložena do anglického a německého jazyka a vydána v nakladatelství Větrné mlýny. Hra byla inscenována v Divadle Letí v Praze, v Moravskoslezském národním divadle v Ostravě, byla uvedena ve scénickém čtení v Českém centru v New Yorku a uvedlo ji rovněž Divadlo Poprchává v Praze.

Následovala hra Little Sister (která byla úspěšně uvedena ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti) a (Come On) Let´s Play (Everybody). Hra České kuchty - super buchty vznikla pro rozhlas a byla inscenována v Českém rozhlase Brno v roce 2010 a téhož roku byla uvedena divadelní verze hry jako scénické čtení v Divadle Letí v rámci projektu 8v8. Hra Krámek lákavý vznikla v roce 2011 v rámci projektu Imigrants' Theatre.

Od roku 2005 je zastupována agenturou Dilia, věnuje se intenzivně dramatické tvorbě, v níž osobitým způsobem reflektuje především pozici ženy v kontextu současné mediální kultury.